Wetland Putrajaya dianggap sebagai buah pinggang Putrajaya yang memainkan peranan penting dalam memastikan ekosistem di Putrajaya seimbang  melalui penapisan air semulajadi dari 2 buah sungai utama yang mengalir masuk ke Putrajaya iaitu sungai Chua dan Sungai Bisa serta 3 anak sungai lain.

Penapisan bahan cemar, mendapan serta nutrien dilakukan secara semulajadi melalui lebih dari 70 spesies tumbuhan rawang yang ditanam di dalam 24 sel rawang.

Taman Wetland merupakan wetland air tawar binaan manusia terbesar di Malaysia dan Tropika.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *